Betlémské světlo

Betlémské světlo se stalo novodobým symbolem Vánoc. Myšlenka šířit Betlémské světlo - plamínek zapálen v místě narození Ježíše Krista, vznikla v roce 1986 v Rakouskem Linci. Světlo každý rok putuje leteckou dopravou z Izraele do Lince, kde se odpaluje a rozosiala do dalších 25 zemí světa.

Do Česka se Betlémské světlo dostalo poprvé v prosinci 1989. Toto první světélko do bývalého Československa přinesli čeští exiloví skauti z Rakouska. Od tohoto roku ho do země a do domácností každý rok přinášejí čeští skauti.

Pro skauty je Betlémské světlo znakem míru, přátelství a klidu, proto tento symbol chtějí každý rok na Vánoce přinášet do domácnosti, aby si lidé v tomto konzumním světě uvědomili, jaký je pravý význam Vánoc.

Úžasnou symbolikou je alespoň několik dní udržovat toto světélko při domácím Betlémě a tímto plamínkem zapálit svíčku na štědrovečerním stole či zapálit oheň v rodinném krbu.